کارشناس فناوری و اطلاعات و مدیر انفورماتیک

photo_2016-11-19_11-14-30

وحید رشیدی

کارشناس فناوری و اطلاعات و مدیر انفورماتیک(راهبر اصلی سیستم و سایت)

سوابق تحصیلی: لیسانس فناوری

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۳۴

 

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات