گروه حقوق و معارف اسلامی

اعضای هیات علمی:

  • یداله صفری
  • یحیی نصرتی
  • منصور عشق پور
  • محمدرضا مرندی
  • صالح فرهادی آجرلو

 

رشته های تحصیلی:

کارشناسی ارشد ناپیوسته:

۱٫         حقوق خصوصی

کاردانی ناپیوسته:

۱٫        تربیت معلم آموزش دینی و عربی

 

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات