تفسیر هنری قرآن برای اولین بار صورت گرفت

دبیر کانون فرهنگی سگال دانشگاه آزاد واحد گرمی گفت: آغاز یک دوره کلاس های تفسیر هنری قرآن، از مهترین این اتفاقات است و تا جایی که من مطلع هستم، تاکنون هیچ تفسیری مختص و ویژه هنر که به صورت تخصصی به نگاه هنری-تفسیری بپردازد وجود نداشته است. این کلاس ها در حوزه های علمیه و کتابخانه عمومی شهر برگزار شده و اخیرا با حضور مدرسین قرآن به آن پرداخته شده است.

ادامه...

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات