مسابقه فراق یار

مسابقه فراق یار:
به منظور بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی (رحمت الله علیه)
غرفه ای از نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی و دانشجویی به آثار مرتبط با ایشان اختصاص یافته است

ادامه...

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات