مهلت مجدد برای ثبت نام آزمون ارشد و امکان ویرایش در اسفند ماه

به منظور مساعدت به داوطلبانی که در مهلت مقرر در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ ثبت نام نکرده اند، ترتیبی اتخاد شده است که از روی یکشنبه اول اسفند تا سه شنبه سوم اسفند می توانند در این آزمون ثبت نام کنند.

ادامه...

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات