نشست بصیرتی به مناسبت حماسه ۹ دی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

نشست بصیرتی به مناسبت حماسه ۹ دی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با شرکت دانشجویان بسیجی و سخنرانی حاج آقا توحیدی در محل اتاق جلسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی برگزار شد.

ادامه...

جلسه روخوانی و روان خوانی قرآن کریم به مناسبت حماسه ۹ دی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

  جلسه روخوانی و روان خوانی قرآن کریم به مناسبت حماسه ۹ دی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با شرکت دانشجویان بسیجی در محل نمازخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی برگزار شد.

ادامه...

حلقه صالحین به مناسبت حماسه ۹ دی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

حلقه صالحین به مناسبت حماسه ۹ دی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با شرکت دانشجویان بسیجی در محل نمازخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی برگزار شد.

ادامه...

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات