رشته های بدون آزمون پردیس انگوت

کاردانی ناپیوسته:  امور بانکی  حسابداری معماری علمی کاربردی عمران – سد و شبکه علمی کاربردی عمران – آب و فاضلاب کاردانی پیوسته: علمی کاربردی حسابداری  علمی کاربردی کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر

ادامه...

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات