مرکز رشد

یاسر عبازاده

سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

عضو هیات علمی گروه کامپیوتر

تلفن: ۰۹۱۴۳۵۴۱۱۷۶

ایمیل: yaser_ebazadeh@yahoo.com


مرکز رشد، مرکزی است که شرکتهای نوپا و تیم های کارآفرین متکی بر فناوری را در راستای موفقیت ایده ها و نوآوری ها و همچنین رقابت در صحنه تجارت حمایت می کند و با فراهم آوردن مجموعه ای از خدمات در جهت تحقق اهداف رویکرد ایده تا بازار و تولید ثروت به شرکتها کمک می کند. واحدهای نوپای فعال که در زمینه‌های مختلف منتهی به فناوری فعالیت می‌کنند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، مورد حمایت این مراکز هستند.


مراحل استقرار و حمایت از صاحبان ایده در مرکز رشد:

  1. مراجعه حضوری و دریافت فرم طرح تجاری (BP)
  2. داوری تخصصی طرح تجاری (BP)
  3. در صورت تائید: تشکیل کمیته تخصصی و فنی جهت دفاعیه از ایده
  4. در صورت تائید: طرح در شورای مرکز رشد
  5. در صورت تائید: ارائه خدمات حمایتی از قبیل دفترکار، ملزومات اداری، ارائه برنامه های آموزشی، خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و … و پرداخت تسهیلات بدون بهره برای ساخت نمونه در مرحله پیش رشد (۶ -۱۲ ماهه)
  6. درصورت موفقیت در مرحله پیش رشد: پذیرش بصورت واحد فنآور با تائید شورای رشد و استقرار به عنوان واحد فن آور و حمایت مالی

تعداد طرح های در دست داوری: ۶ طرح

تعداد طرح های دانش بنیان متقاضی استقرار: یک طرح

تعداد طرح های دارای تاییدیه شورای مرکز رشد استان: ۲ طرح


دوره های برگزار شده:

  • آشنایی با آیین نامه حمایت از فعالیتهای فناورانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

کاربرگ پیشنهاد اولیه طرح جهت پذیرش در دوره رشد مقدماتیدانشگاه

دانشکده ها

خدمات