درباره دانشگاه

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی در مهر ماه ۱۳۸۳ در دو رشته کاردانی پیوسته کامپیوتر و کاردانی ناپیوسته حسابداری با ۲۵۶ نفر دانشجو کار خود را آغار کرد.

۷ رشته در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، ۹ رشته در مقطع کارشناسی پیوسته، ۹ رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته، ۱۶ رشته در مقطع کاردانی ناپیوسته، ۲۱ رشته در مقطع کاردانی پیوسته در این واحد دایر می باشد.

بیش از ۴۰۰۰ نفر از این واحد دانشگاه موفق به دانش آموختگی شده اند.

پردیس انگوت از مراکز تابعه این واحد می باشد.

picture-170

 

۱

آدرس:

اردبیل، گرمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

صندوق پستی: ۶۳۷۶۴-۵۶۵۱۷

نمابر: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۰

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۳۳
ایمیل:info@iaugermi.ac.ir

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات