گروه کامپیوتر

اعضای هیات علمی:

  • یاسر عبازاده رزومه
  • سجاد جهانبخش گده کهریز (مدیر گروه) رزومه
  • لطف اله محمدی
رشته های تحصیلی:

کارشناسی ارشد ناپیوسته:

۱٫          مهندسی کامپیوتر -نرم افزار

کارشناسی پیوسته:
۱٫         مهندسی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته:

۱٫         مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

۲٫         مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

کاردانی ناپیوسته:

۱٫         علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

۲٫         کاردان فنی الکترونیک

۳٫         علمی کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات

کاردانی پیوسته:
۱٫         علمی کاربردی الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی

۲٫         علمی کاربردی الکتروتکنیک – برق صنعتی

۳٫         علمی کاربردی کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر

   

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات