اطلاعیه آموزشی:

دانشجویانی که در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ درس کارآموزی یا پروژه را با آقای یاسر عبازاده انتخاب واحد کرده اند، روز دوشنبه سوم تیر ماه جهت تحویل نهایی به دانشگاه مراجعه نمایند.

ادامه...

قابل توجه دانشجویان گرامی

-همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر الزامی است -برگه انتخاب واحد کارت ورود به جلسه اخذ شده تا قبل ۹۸/۰۳/۱۸ فاقد اعتبار می باشد. -با توجه به تغییر زمان امتحانات برخی دروس، اخذ کارت ورود به جلسه جهت کنترل زمان امتحانات الزامی می باشد

ادامه...

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات