قابل توجه دانشجویان متقاضی از وام صندوق رفاه دانشجویان

دانشجویان متقاضی استفاده از وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به صندوق رفاه دانشجویان واحد مراجعه نمایند.با توجه به محدودیت اعتبار، الویت با دانشجویانی خواهد بود که زودتر مراحل ثبت نام را انجام داده باشند.

ادامه...

کلاسهای جبرانی دکتر اتابک نجفی به شرح ذیل می باشد

روز سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۹ ماشین ۳ ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰    مدارهای الکتریکی ۲     ۱۰ الی ۱۲     مدارهای منطقی  ۱۳الی ۱۴:۳۰ تاسیسات الکتریکی ۱۴:۴۵ الی ۱۶        ماشین مخصوص  ۱۶ الی ۱۷:۳۰ روز چهارشنبه  ۹۷/۰۸/۳۰ کلیه کلاسهای مورخه ۹۷/۰۸/۱۱       در این تاریخ برگزار خواهدشد. روز پنج شنبه ۹۷/۰۹/۰۱ کلیه کلاسهای مورخه ۹۷/۰۸/۱۲ در این تاریخ برگزار خواهد […]

ادامه...

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی رشته کامپیوتر و برق

دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی رشته کامپیوتر و برق که در نیمسال دوم یا تابستان سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دروس پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند حداکثر تا ۱۵ آذر ماه نمره خود را تحویل امتحانات دهند  در غیر اینصورت نمره  این دورس برایشان ناتمام اعلام خواهد شد و دوباره باید درس را اخذ کنند

ادامه...

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات