مسابقه کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته کتاب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی بین کارکنان، اساتید و دانشجویان برگزار شد.

be44aaaf-88b8-445f-a4c4-d1a97f1290d3


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات