جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر بسیج دانشجویی و برگزاری حلقه صالحین

جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر و برگزاری حلقه صالحین با موضوع اقتصاد مقاومتی
با حضور مهندس بهنام دانا مربی صالحین بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان گرمی
و بهنام منصوری مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان گرمی
و جمعی از دانشجویان بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
۸ca5f1f8-6b6b-43b5-842e-9c43ce01f503 ۴d716756-0f8b-48f8-8113-2b03638c8816


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات