جلسه بررسی راه های همکاری مشترک دانشگاه ها

photo_2016-11-13_11-48-25

در جلسه برگزار شده با حضور مسئولان دانشگاه ها، راه های همکاری مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی و دانشگاه پیام نور مرکز گرمی بررسی و بر تعامل هر چه بیشتر و استفاده از نیروهای انسانی مجرب و متخصص دو دانشگاه در حوزه های پژوهشی، آموزشی، برگزاری نشست ها، سمینارها، کارگاه ها و کنفرانس های علمی تاکید شد و مطالب بسیاری مورد بحث و توافق قرار گرفت.

در نهایت نیز مقرر گردید جلسه ای با حضور اتاق فکر دو دانشگاه متشکل از اعضای هیات علمی و فرهیختگان منطقه برگزار  گردد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات