پیام تبریک ارتقاء رتبه از مربی به استادیاری

pic_1573جناب آقای دکتر اتابک نجفی

ارتقاء جنابعالی را از رتبه مربی به استادیاری تبریک گفته، از خداوند منان همواره سعادت، سلامت و تداوم موفقیت‌‌های علمی شما را آرزومندیم.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات