ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با مجوز رسمی از اداره کل استاندارد استان اردبیل برای انجام آزمون محصول بتن آماده با شماره استاندارد ۶۰۴۴ آماده ارائه خدمات می باشد.

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۳۳ نمابر: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۰

مسئول فنی: مهندس عبدالهی ۰۹۱۴۷۰۸۳۳۲۷


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات