برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع اقتصاد مقاومتی

کرسی آزاد اندیشی با محوریت اقتصاد مقاومتی استان اردبیل و شهرستان گرمی با حضور اساتید مجرب و دانشجویان در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی برگزار گردید.
۳a4304d5-5fd1-42be-9d07-9acce7a3a4e5
d930c892-5bc0-4831-8ce1-ffb30ca7474c e68267e7-7ea4-48ae-b526-42d10425ebdf ۸a143771-9ea5-499a-8005-9b4340a9b860 ۷۱۵۹c3fb-28d2-46ea-8e75-a4c8c9a814ef


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات