نشست مشورتی سرپرست دانشگاه با اساتید اهل گرمی ساکن تبریز

نشست مشورتی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با اساتید اهل گرمی ساکن تبریز

در این نشست اساتید محترم به اتفاق به کیفیت بخشی بر امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی تاکید کردند.

دکتر نصرتی سرپرست واحد گرمی گزارش مختصری از اقدامات و برنامه های واحد را ارائه نمودند و از اساتید اهل گرمی ساکن تبریز و همه شهرهای دیگر درخواست نمودند هرگونه کمک عملی یا فکری مقدور باشد دریغ نفرمایند.

دکتر ایمانپور معاون آموزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به شرایط بسیار دشوار پیش آمده با توجه به ابلاغ آئین نامه جدید گشترش رشته و محدودیت های ایجاد شده اشاره کرد و اظهار داشت هر واحد کوچکی در چنین شرایطی بتواند وضع موجود خود را حفظ کند شاهکار کرده است.

در ادامه سخنرا نی ها دکتر محمد باقر بهشتی استاد دانشگاه تبریز و اقتصاد دان برجسته ضمن تشریح شرایط نگران کننده آموزش عالی در کل کشور بر ضرورت توجه به پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز توسعه اشاره نمود و تصریح کرد در دانشگاه ها عموما و در واحد گرمی خصوصا باید به نیازهای واقعی کشور و شهرستان توجه شود.بهتر است اساتید واحد گرمی پایان نامه های کارشناسی ارشد را نسبت به حل مسائل شهرستان هدایت کنند و خودشان هم با اجرای طرحهای برون دانشگاهی به توسعه شهرستان گرمی کمک کنند.

دکتر خاکپور عضو هیات علمی دانشگاه تبریز به وضعیت آموزشی گذشته واحد گرمی انتقادهایی وارد کردند و بر ضرورت توانمند سازی کارکنان و هیات علمی و تغییر رویه در جهت کیفی سازی تاکید کردند. آموزش کارکنان، نظارت جدی بر عملگردها و تغییر نگاه مدیریت و اساتید به اداره دانشگاه را پیشنها دادند.

در ادامه دکتر ناصری عضو هیات علمی دانشگاه تبریز  از وضعیت فضای فیزیکی و امکانات دانشگاه اظهار رضایت کرد و ایجاد رشته های جدید پر مشتری را برای توسعه واحد پیشنهاد نمودند.

در پایان این نشست دکتر ملکی و خانم دکتر نامور پیشنهادات متنوعی در جهت کیفی سازی دانشگاه ارائه دادند از جملهایجاد رشته های میان رشته ای  برگزاری جشنواره ای در هفته مشاغل با مشارکت دانش آموزان، دانشجویان و اساتید، برگزاری کارگاههای آموزشی توانمند سازی، ایجاد مراکز درامدزای خدماتی از جمله مرکز مشاوره و روانشناسی،حمایت از اساتید منضبط و جدی، دعوت از اساتید برزگ دانشگاههای دیگر برای تدریس،


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات