پذیرش مقاله دکتر رضا علائی عضو هیات علمی گروه مکانیک

پذیرش مقاله جناب آقای رضا علائی هئیت علمی گروه مکانیک در مجله ISI (Advances in Science and Technology Research Journal)

با عنوان: Perormance Evaluation of Liquid-Cooled Photovoltaic System Using Numerical Method

و مقالات پذیرش شده در کنفرانس های ملی و بین المللی در ماه اخیر.

۱- اصلاح وبهینه سازی خطوط انتقال بخار یک واحد صنعتی در تهران در کنفرانس ششمین همایش پژوهش های نوین در علوم وفناوری

۲-The Study Optimal Location of SVC in Deregulated Electricity Market using Load Flow Method ، ۳rd International Conference on Engineering and Applied Sciences


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات