رویداد ایده شو با محوریت فناوری های نوین در خدمات شهری

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی برگزار می کند:
رویداد ایده شو
با محوریت فناوری های نوین در خدمات شهری
اهدای جاویز نفیس به ایده های برتر
یک فیلم سه دقیقه ای از طرح یا ایده خود را به
آدرس iaugermi83@gmail.com ارسال نمایید.
به سه طرح برتر ضمن استقرار در مرکز رشد واحد گرمی جوایز نقدی اهدا خواهد شد.
مهلت شرکت در رویداد: ۲۵/۱۰/۱۴۰۰
زمان برگزاری رویداد: ۲۸/۱۰/۱۴۰۰
تلفن تماس: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۳۳

کسب اطلاعات بیشتر: ۰۹۱۴۳۵۴۱۱۷۶


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات