غبار روبی و عطر افشانی مزار مطهر شهدای گمنام

به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور ریاست محترم دانشگاه به همراه هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدای گرمی برگزار شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات