قابل توجه علاقه مندان به ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی رشته های کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی و کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی در واحد گرمی دایر گردید.

قابل توجه علاقه مندان به ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
رشته های کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی و کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی در واحد گرمی دایر گردید.
داوطلبان می توانند جهت ثبت نام با شماره تلفن ۰۹۱۴۱۵۸۳۷۷۱ تماس حاصل نمایند.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات