چاپ مقاله آقای دکتر رضا علائی در حوزه انرژی

مقاله آقای دکتر رضا علائی از اعضای هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با عنوان:

Energy, environment and economic analyses of a parabolic trough concentrating photovoltaic/thermal system

به چاپ رسید.

عضو هیات علمی واحد گرمی خاطرنشان کرد: مقاله اخیر در خصوص کاربرد سیستمهای تولید همزمان خورشیدی در ساختمان های مسکونی و تجاری می باشد و در مجله International Journal of Low-Carbon Technologies با ایمپکت فاکتور ۱٫۵۶ چاپ شده است که یکی از مجلات معتبر در حوزه انرژی با رتبه Q1 و H-INDEX=23 از انتشارات دانشگاه آکسفورد می باشد.

شایان ذکر است ایشان در سال ۲۰۲۰ موفق به چاپ ۹ مقاله در مجلات معتبر شده است که در زیر لیست مقالات بشرح زیر میباشد.

۱- Optical modeling and optimization of parabolic trough concentration photovoltaic/thermal system, Environmental Progress & Sustainable Energy.
2- Analysis of Environmental Impacts on the Characteristics of Gas Released from Biomass, Anthropogenic Pollution Journal.
3- Generation Management Analysis of a Stand-alone Photovoltaic System with Battery, Renewable Energy Research and Application.
4- Modeling and Technical Analysis of Solar Tracking System to Find Optimal Angle for Maximum Power Generation using MOPSO Algorithm, Renewable Energy Research and Application.
5- Energy, environment and economic analyses of a parabolic trough concentrating photovoltaic/thermal system, International Journal of Low-Carbon Technologies.
6- Optimal location of electrical energy generation from municipal solid waste for biomass power plants, Anthropogenic Pollution Journal.
7- Modeling and optimization of photovoltaic cells with GA algorithm, Journal of Robotics and Control (JRC).
8- Technical and environmental analysis of photovoltaic and solar water heater cogeneration system: a case study of Saveh City, International Journal of Low-Carbon Technologies.
9- Techno-Economic Analysis of Electrical Energy Generation from Urban Waste in Hamadan, Iran, International Journal of Design & Nature and Ecodynamics.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات