عناوین و موضوعات پژوهش وزارت نیرو در زمینه های آب و برق و سدسازی و … جهت طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های ارشد و دکتری در سال ۱۳۹۹

اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان عزیز تحصیلات تکمیلی رشته های برق، صنایع، عمران، مدیریت ،محیط زیست، فناوری اطلاعات و…
به پیوست فایلهای عناوین و موضوعات پژوهش وزارت نیرو در زمینه های آب و برق و سدسازی و… جهت طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های ارشد و دکتری در سال ۱۳۹۹ جهت استحضار اعلام می گردد. فرم پروپوزال، نحوه انتخاب و ارسال طرحها و اسامی رابطین استانی در انتهای فایل آورده شده است.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات