دانشجوی واحد گرمی موفق به کسب رتبه دوم تیتر برتر در بخش آثار در جشنواره نشریات دانشجویی شد.

۵۴۳۴۵۳۴۵۳۳۴۵

بهنام شوقی دانشجوی رشته کارشناسی ارشد حسابداری واحد گرمی موفق به کسب رتبه دوم تیتر برتر در بخش آثار در جشنواره نشریات دانشجویی گردیدند. این جشنواره از ۲۳ شهریور ماه لغایت ۲۶ شهریور ماه در واحد تبریز برگزار شد. مراسم اختتامیه با حضور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در سالن پتروشیمی برگزار گردید. در این مراسم لوح تقدیر و تندیس جشنواره به آقای بهنام شوقی اهدا گردید.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات