جلسه ریاست محترم دانشگاه با حضور اساتید گروه کامپیوتر، مکانیک و برق

جلسه ریاست محترم دانشگاه با حضور اساتید گروه کامپیوتر، مکانیک و برق در راستای ارتقاء کیفیت سطح آموزش و پژوهش، برگزار گردید. در این جلسه ریاست دانشگاه در خصوص درآمدهای غیر شهریه ای خواستار همکاری بیشتر و مضاعف اساتید و گروه های آموزشی شدند. دکتر منفرد ابراز امیدواری کردند، حضور اساتید و نخبگان دانشگاهی در تمام عرصه ها مسیر
پیشرفت و توسعه را هموارتر ساخته و همواره در راستای سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی حرکت خواهیم کرد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات