حضور دانشجوی واحد گرمی در جلسه اتاق فکر کانون های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۲۵۷۸۲۵۷۸۵۷

حضور آقای محمدتقی اسعد به عنوان نماینده واحد گرمی در جلسه اتاق فکر کانون های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور مدیر کل محترم فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی کشور به میزبانی واحد رشت.

آقای محمدتقی اسعد دانشجوی واحد گرمی دارای مدارک معتبر هنری در رشته خوشنویسی می باشد و در محضر استادخوشنویسی معاصر استاد غلامحسین امیرخانی رییس شورای عالی ارزشیابی انجمن خوشنویسان کشور به دنبال احراز کرسی استادی (دکترای تخصصی خط) می باشد.

۷۴۷۸۷۸۷۸۳۷۸


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات