اطلاعیه امور امتحانات

قابل توجه دانشجویان محترم؛
با توجه به تغییر زمان امتحانات مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی، کلیه دانشجویان ملزم به دریافت کارت ورود به جلسه جدید از سامانه آموزشی میباشد. کارت ورود به جلسه و برگه های انتخاب واحدی که قبل از تاریخ ۹۹/۰۳/۲۷ تهیه گردیده اند، فاقد اعتبار می باشد.
برنامه آزمون کارشناسی ارشد تغییر نیافته است ولی به دلیل تغییر در شماره صندلی ها، دانشجویان کارشناسی ارشد نیز موظف هستند مجدداً اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه امتحانی نمایند.
امتحانات مقطع کارشناسی ارشد از ۳۱ خرداد ماه و امتحانات مقاطع کاردانی و کارشناسی از ۱۲ تیر ماه شروع خواهد شد.
کلیه امتحانات حضوری خواهد بود.
هر گونه تغییر احتمالی در حضوری یا مجازی بودن یا تغییر زمان به دلیل تصمیمات ستاد ملی کرونا متعاقبا اعلام خواهد شد.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات