کسب رتبه دوم کشوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی در حوزه پژوهش ثبت پارسا و پیشنهاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی در زمینه ثبت پارسا و پیشنهاده دانشجویان کارشناسی ارشد در سامانه ثبت ایرانداک رتبه دوم در میان واحد دانشگاه های آزاد اسلامی را کسب کرد

عیوض زاده مسئول پژوهش واحد عنوان کرد: روال کار بر این است در گروه تخصصی سعی داریم موضوعات بروز و جدیدی را در گروه‌ها به تصویب برسانیم تا بر اساس نیازهای علمی کشور باشد و زمینه این کار استعلام از سامانه پیشینه پژوهش می‌باشد ما جزء واحدهایی هستیم که این مورد را برای دانشجویان اجباری کرده‌ایم همچنین بعد از تصویب پروپوزال در گروه تخصصی با اطلاع رسانی به موقع به دانشجو و ارائه مساعدتها و مشاوره لازم دانشجو را به ثبت پیشنهاده در سامانه ثبت ایرانداک ترغیب می کنیم بااین کار ما دو هدف داریم اول اینکه دانشجو با ثبت پیشنهاده (پروپوزال) در سامانه ثبت ایرانداک به این سامانه این کمک را می‌نماید که از شروع موضوعات دیگر با این عنوان یا عناوین مشابه خودداری گردد چون با ثبت پروپوزال این عنوان در سامانه ثبت ایرانداک عنوان تایید شده توسط گروه تخصصی به نام دانشجوی واحد گرمی ثبت می شود و اگر دانشجوی دیگری در سایر نقاط کشور بخواهد این عنوان یا عناوین مشابه را انتخاب نماید در سامانه پیشینه ایرانداک این موضوع نشان داده خواهد شد. دوم اینکه با این کار روند کاری دانشجو مرتب شده و بر اساس قوانین بعد از ۶ ماه از سپری شدن از تصویب پروپوزال دانشجو اجازه دفاع پیدا خواهد نمود و اینکه اساتید راهنما و مشاور نیز با تکیه بر برهه ۶ ماهه تصویب پروپوزال تا دفاع برای هر دانشجو، ظرفیت های جدیدی برای دانشجویان جدید ارائه خواهند نمود تا دانشجویان در انتخاب استاد راهنما و مشاور با فراغ بال عمل نموده و دغدغه اینکه استاد راهنما ظرفیت خالی ندارد را نداشته باشند.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات