اطلاعیه تقسیط شهریه

قابل توجه دانشجویان محترم

دانشجویانی که مایل به تقسیط شهریه هستند حداکثر تا تاریخ ۹۹/۰۳/۲۰ به امور مالی واحد مراجعه فرمایند. این تاریخ قابل تمدید نمی باشد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات