اطلاعیه امتحانات

قابل توجه دانشجویان محترم:

با توجه به شروع امتحانات پایان ترم از ۲۴ خرداد ماه، برای پرهیز از هرگونه تجمع، دریافت کارت ورود به جلسه امتحان صرفاً از طریق سامانه آموزشی و تسویه حساب مالی از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی صورت می گیرد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات