آغاز طرح تعاون نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر بابک نگاهداری معاون دانشگاه و رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی مصمم است تا دوره ای جدید برای نشریات علمی زیر مجموعه خود را رقم بزند. بر همین اساس برنامه ریزی برای نشریات فعال و غیرفعال دانشگاه به صورت جداگانه در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: به دلیل شروع اپیدمی بیماری کووید ۱۹، اداره کل امور کتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی شیوه جدیدی را برای آموزش استانداردسازی و ارتقا مجلات دنبال می کند، به طوری که اقدامات لازم به مرور طی دستورالعمل هایی تهیه و در اختیار مجلات قرار می گیرد.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: به زودی مجموعه ای نیز با عنوان راهنمای نمایه سازی و استانداردسازی مجلات تنظیم و منتشر خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح تعاون نشریات را برای مجلات غیرفعال خواهیم داشت، اظهارداشت: در آذرماه سال گذشته به دانشگاه آزاد اسلامی استان ها طی نامه ای اعلام شد که براساس ارزیابی نشریات برنامه های ارتقا و فعال سازی خود را اعلام کنند، نشریاتی که برنامه ای برای ارتقا و فعال سازی نداشته اند به سایر واحدهای متقاضی که شرایط آیین نامه ای برای هدایت مجله را دارند، ابتدا به مدت یک سال و سپس به صورت دائم واگذار خواهند شد.

دکتر نگاهداری در پایان گفت: اولین نشریه در این طرح مجله شیمی آلی واحد ساوه است که واحد یزد به عنوان واحد معین برای آن انتخاب شده است. همچنین نشریاتی که از تاریخ صدور مجوز ۶ ماه گذشته و موفق به انتشار نشده اند در این طرح مورد با پایش و لغو مجوز روبرو خواهند شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات