شیوه‌نامه تکمیلی یکپارچه‌سازی مدیریت پژوهش تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه‌ای، شیوه‌نامه تکمیلی یکپارچه‌سازی مدیریت پژوهش تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی را به منظور وحدت رویه و افزایش کیفیت در عرصه پژوهش تحصیلات تکمیلی ابلاغ کرد.

براساس این شیوه‌نامه، تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تاریخ تأیید پیشنهاده (پروپوزال) آنها در گروه / واحد دانشگاهی (حسب واحد دانشگاهی) قبل از تاریخ اول اردیبهشت ۹۸ بوده و تا تاریخ اول اردیبهشت ۹۹ کد از سامانه کدینگ سازمان CITC دریافت نکرده‌اند، باید مراحل زیر را برای دریافت کد پایان‌نامه/رساله از سامانه پژوهشیار و اتمام کار در آن انجام دهند:

۱٫ ایجاد حساب کاربری در سامانه پژوهشیار به آدرس ris.iau.ac.ir

۲٫ ثبت و تکمیل پروپوزال توسط دانشجو (مرحله یک پروپوزال)

دانشجویان کارشناسی ارشد: فعالیت‌های شما – پروپوزال/پایان‌نامه غیرپزشکی ارشد – ارسال پایان‌نامه/رساله

دانشجویان دکتری تخصصی: فعالیت‌های شما – پروپوزال/پایان‌نامه غیرپزشکی دکتری – ارسال پایان‌نامه/رساله

دانشجویان حوزه پزشکی: فعالیت‌های شما – پایان‌نامه/رساله پزشکی – ارسال پایان‌نامه/رساله

۳٫ دریافت کد پایان‌نامه/رساله از سامانه (مرحله ۴ یا ۵ پیشنهاده (پروپوزال) حسب مرجع تصویب واحد دانشگاهی مربوطه)

کد پایان‌نامه/رساله پس از تایید توسط مرجع تصویب واحد دانشگاهی، توسط سامانه پژوهشیار و از طریق ماژول «ثبت کد پایان‌نامه/رساله» تولید می شود.

لازم به ذکر است در این مرحله فقط فرآیند دریافت کد برای دانشجو صورت می‌پذیرد.

۴٫ بارگذاری نسخه نهایی پایان‌نامه/رساله بعد از انجام اصلاحات جلسه دفاع توسط دانشجو (مرحله ۱۰ پروپوزال)

قابل توجه است که تمامی فرآیندهای مرحله ۱۰ برای دانشجو اعم از ثبت نمره دفاع، ثبت نمره مقاله و… باید انجام پذیرد.

۵٫ دریافت گواهی اتمام کار در سامانه پژوهشیار جهت ارائه به اداره امور فارغ‌التحصیلان (مرحله ۱۱ پروپوزال)


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات