رتبه جهانی دانشگاه آزاد اسلامی با دو پله ارتقا ۲ رقمی شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر بابک نگاهداری معاون دانشگاه و رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی با اعلام این خبر، گفت: طبق آخرین ویرایش پایگاه طلایه داران علم کلاریویت آنالاتیکسEssential Science Indicators (ESI) که در اواخر اسفندماه ۹۸ منتشر شد، دانشگاه آزاد اسلامی با دو پله ارتقا در جایگاه ۹۹ جهان در تولیدات علمی قرار گرفت.

دکتر نگاهداری افزود: رتبه دانشگاه در آخرین گزارش در دی ماه ۱۳۹۸، ۱۰۱ گزارش شده بود که در آخرین بروزرسانی آن پایگاه به تاریخ ۲۲ اسفند سال ۹۸ (۱۲ مارس سال ۲۰۲۰) با ۲ پله صعود به جایگاه ۹۹ رسیده است.

همچنین میزان استناد به ازای هر مقاله نیز از ۸٫۳۹ به ۸٫۶۵ افزایش یافته که نشان دهنده رشد کیفی دانشگاه است.

تصویر زیر نشان دهنده رتبه جهانی دانشگاه براساس تعداد مستندات علمی نمایه شده در وب آو ساینس (WOS) است.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات