قابل توجه اساتید،کارکنان و دانشجویان عزیز

جهت استفاده از دوره اختصاصی آموزشی همگانی ویروس کرونا و آگاهی از آخرین اطلاعات و توصه های بهداشتی با مراجعه به سایت معاونت پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس https://pezeshki.iau.ir مراجعه فرمایید.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات