جزئیات عضویت دانشجویی و دانش آموزی در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه ای، آیین نامه عضویت دانشجویی و دانش آموزی در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان را به معاونان، رؤسای مراکز، مدیران کل سازمان مرکزی، رؤسای استان‌ها، واحدها و مراکز آموزشی ابلاغ کرد.

دکتر طهرانچی در این بخشنامه تأکید کرده است با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر شناسایی، هدایت و حمایت از پژوهشگران، استعدادهای برتر و نخبگان جامعه و در راستای ایجاد شبکه ای هم افزا از پژوهشگران توانمند، با روحیه جهادی، امیدوار و مسئولیت پذیر، دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال شناسایی، پرورش و هدایت استعدادهای دانشجویان و دانش آموزان خود در جهت رفع نیاز کشور به نیروی متخصص با توانایی آسیب شناسی، ارائه راهکار و جسارت حل مسائل کشور است.

براساس این بخشنامه به منظور ساماندهی و به روز رسانی اعضای این شبکه آیین نامه عضویت دانشجویی و دانش آموزی در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ می شود.

براساس بندهای این بخشنامه، شناسایی افراد مستعد با شرایط حداقلی و بدون نیاز به احراز و تجمیع سوابق پژوهشی، ساده سازی روش احراز عضویت شیوه ساماندهی دانشجویان و دانش آموزان واجد شرایط به صورت اعضای پژوهشگر، استعداد برتر و استعداد درخشان و روش به کارگیری ظرفیت اعضایی که از شرایط عضویت خارج شده اند یا حائز شرایط عضویت در دسته های فوق نیستند، به صورت عضو وابسته و عضو افتخاری از ارکان و اولویت های باشگاه در این آیین نامه است.

در این بخشنامه آمده است: مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی و به خصوص رؤسای باشگاه ها در تمام واحدهای دانشگاهی و مدارس تحت پوشش با اجرای صحیح، دقیق و به هنگام این آیین نامه همکاری لازم را با باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان داشته باشند.

آیین نامه عضویت دانشجویی و دانش آموزی در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ایجاد تحول و شرایط مناسب برای حمایت، رشد و شکوفایی استعدادهای کشور ابلاغ شده و به تفصیل و با جزئیات در اختیار واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته که شامل مواردی از جمله اختصارات و تعاریف، ضوابط کلی، شرایط اختصاصی عضویت دانشجویی، شرایط اختصاصی عضویت دانش آموزی، عضویت های وابسته و افتخاری، لغو، تمدید یا تغییر نوع عضویت است.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات