دستورالعمل برگزاری پنجمین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد

معاون دانشگاه و رئیس پژوهشگاه و شبکه های آزمایشگاهی دستورالعمل برگزاری پنجمین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دستورالعمل برگزاری پنجمین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی از سوی دکتر بابک نگاهداری معاون دانشگاه و رئیس پژوهشگاه و شبکه های آزمایشگاهی به رؤسای استانها، واحدها، مراکز آموزشی و معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

در راستای اجرای راهبردهای نظام پژوهش و فناوری سند اسلامی شدن دانشگاه ها از جمله راهبرد شماره ۳ که در آن تقویت و ارتقای جایگاه پژوهش، تولید علم و فناوری و نهضت نرم افزاری و بسط روحیه پژوهشگری در دانشگاه در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی تأکید شده است و همچنین با توجه به لزوم گسترش زیرساخت های نظام علم، فناوری و نوآوری کشور و نقش مهم دانشگاه آزاد اسلامی در این مهم و ضرورت نمایش توانمندی های دانشگاه در حوزه فناوری های نانو، این معاونت با مشارکت مرکز تحقیقات نانوفناوری صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، پنجمین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی را خرداده ماه سال ۱۳۹۹ برگزار می کند.

حمایت از توسعه علم، فناوری و تجاری سازی محصولات نانو، شناسایی و تقدیر از افراد حقیقی و حقوقی توانمند و فعال در حوزه فناوری نانو در سطح دانشگاه آزاد اسلامی، هدایت فعالیت های واحدهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی به سمت فناوری نانو و تشویق فعالیت های پیشرو در این زمینه از اهداف برگزاری پنجمین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی است.

متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس www.5nanofestival.iaut.ac.ir نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اقدام کنند.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات