رکورد جدید دانشگاه آزاد اسلامی در تولید مقالات برتر و همکاری‌های علمی بین‌المللی

براساس آخرین ویرایش پایگاه طلایه داران علم (ESI) در دی ماه ۱۳۹۸، ۵۲۸ مقاله دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مقالات برتر شناخته شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر جهان مدیرکل امور کتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بر اساس آخرین ویرایش پایگاه طلایه داران علم (ESI) در دی ماه ۱۳۹۸، ۵۲۸ مقاله دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مقالات برتر شناخته شدند. همچنین ۵۲۵ مقاله دانشگاه آزاد اسلامی جز مقالات پراستناد و ۲۸ مقاله جز مقالات داغ لیست شدند.

مقالات برترمقالات پراستنادمقالات داغ
مقالات دانشگاه آزاد اسلامی۵۲۸۵۲۵۲۸
مقالات کشور۲۳۲۴۲۳۰۴۱۱۹
سهم دانشگاه آزاد اسلامی از مقالات برتر کشور۲۲٫۷۲٪۲۲٫۷۷٪۲۳٫۵۳٪

دکتر جهان با اشاره به مقالات برتر دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: تعداد دو هزار و ۳۲۴ مقاله کشور در ESI به عنوان مقاله برتر شناخته شده اند که از این تعداد ۵۲۸ مقاله دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی تصریح کرد: سهم دانشگاه آزاد اسلامی در تولید مقالات برتر کشور ۲۲٫۷۲درصد ، تولید مقالات پراستناد کشور ۲۲٫۷۷ درصد و تولید مقالات داغ کشور ۲۳٫۵۳ درصد است.

مدیرکل امور کتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به مقالات برتر دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تعداد مقالات برتر دانشگاه آزاد اسلامی طی سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است که نشان از مسیر رو به رشد کیفی دانشگاه آزاد اسلامی در تحقیقات علمی در عرصه ملی و بین المللی است.

وی همچنین از رشد همکاری های علمی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۲۰۱۰ تاکنون خبر داد و گفت: همکاری های علمی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی در سال های مختلف بر اساس آمار پایگاه مرجع Web of Science تا ۲۵ ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی در جدول زیر آمده است. همکاری های علمی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۲۰۱۰ برابر با ۱۲٫۸۴ درصد بوده است و طی سال های بعد رشد قابل ملاحظه ای داشته است چنانچه در سال ۲۰۱۹، به ۲۵٫۶۱ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: از آنجایی که مقالات مربوط به همکاری های بین المللی، بیشتر مورد بازدید قرار می گیرند، استناد بیشتری نیز دریافت می کنند. گسترش همکاری­‌های بین المللی علمی در افزایش کیفیت بروندادهای پژوهشی و ارتقاء رتبه دانشگاه در نظام‌­های بین ­المللی رتبه‌بندی مؤثر است. افزایش رشد درصد همکاری های علمی بینالمللی دانشگاه توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی دانشگاه و چشم‌انداز مثبتی از فعالیت‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی را نشان می‌دهد.

سالتعداد تولیدات علمیهمکاری های علمی بین المللیدرصد همکاری های علمی بین المللی
۲۰۱۰۳۱۷۷۴۰۸۱۲٫۸۴
۲۰۱۱۶۲۳۱۷۴۲۱۱٫۹۱
۲۰۱۲۶۸۲۷۹۳۳۱۳٫۶۷
۲۰۱۳۶۱۶۶۱۱۶۳۱۸٫۸۶
۲۰۱۴۶۲۶۱۱۳۲۹۲۱٫۲۷
۲۰۱۵۷۷۲۰۱۵۱۶۱۹٫۶۴
۲۰۱۶۹۸۲۳۱۶۸۶۱۷٫۶۳
۲۰۱۷۹۹۳۲۱۸۸۳۱۸٫۹۶
۲۰۱۸۹۰۴۲۲۰۰۹۲۲٫۲۲
۲۰۱۹۹۲۰۳۲۳۵۷۲۵٫۶۱

انتهای پیام/


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات