نشست مسئولان دانشگاه و اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمی

۸۵۷۸۵۷۶۷۸۶

نشست هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرمی در خصوص تعامل و همکاری و مشارکت در ارتقای سطح علمی دانش آموزان و دانشجویان و همچنین همکاری در جذب دانشجویان با استعداد


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات