مراسم تجلیل از فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه

۱۵۹

مراسم تجلیل از فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی روز پنجشنبه ۱۳ آبان در سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات