نشست تخصصی پدافند غیر عامل

img_4330

نشست تخصصی پدافند غیر عامل راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۸ آبانماه در اتاق جلسات واحد با قرائت قاری محترم شروع گردید که ابتدا ریاست محترم واحد جناب آقای دکتر نصرتی ضمن خوش آمد گویی به کارشناسان ادارات و سازمان های شهرستان اهمئیت برگزاری این نشست ها را در سطح شهرستان بیان کرده و پیشرفت شهر گرمی را منوط به عملیاتی کردن خروجی های نشست های تخصصی اشاره کردند. دکتر نصرتی گفتند: با توجه به اینکه شهرستان گرمی در منطقه صفر مرزی قرار دارد موضوع پدافند غیرعامل نقش سازنده ای میتواند داشته باشد و باید از اولویت های این منطقه قرار گیرد و برای رسیدن به این مهم نهادهای مختلف باید با دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی همکاریهای لازم را انجام دهند که از این همکاریها میتوان به برگزاری دوره های آگاهسازی نیروها و متخصص کردن نیروهای ادارجات در این حوزه با بکارگیری از پتانسیل واحد شمرد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی نیز در راستای توسعه شهرستان و عملیاتی کردن خروجی نشست بر ایجاد رشته پدافند غیر عامل اشاره کرده و تلاش های لازم را در این خصوص انجام خواهد داد.

نصرتی تعاریفی ساده ای از پدافند غیر عامل را بیان کرده  و گفتند که در این حوزه حملات دشمن نظامی بوده لیکن دفاع بصورت غیر نظامی میباشد، در ادامه نشست مسئولان و کارشناسان زیربط در این حوزه که متشکل از سازمانها و ادارجات مختلفی شهرستان بودند ضمن تقدیر و تشکر از ریاست محترم لزوم وحدت رویه در این حوزه بیان کرده و اعلام آمادگی لازم برای همکاری با دانشگاه آزاد را بیان کردند و برای آگاهی از کارهای انجام شده در این حوزه در شهرستان قرار شد تا نهادها فعالیت های انجام یادفته در این خصوص را بصورت مکتوب به مسئول حوزه پژوهش واحد آقای دکتر رضاعلائی تحویل دهند تا کتابچه ای در این خصوص گرد آوری شود.

۶۳۶۱۵۱۵۱۴۸۹۲۱۳۶۹۷۲


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات