کلاس توجیهی درس سمینار رشته مهندسی کامپیوتر

کلاس توجیهی (جلسه دوم) درس سمینار رشته مهندسی کامپیوتر مربوط به نیمسال اول ۹۹-۹۸ روز پنج شنبه ۹آبان ساعت ۱۲:۴۵ در کلاس ۴۰۲ برگزار خواهد شد.حضور همه دانشجویانی که در ترم جاری این درس را انتخاب کرده اند در این کلاس اجباری می باشد


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات