قابل توجه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر

دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر که شرایط زیر را دارند تا تاریخ ۹۸/۰۸/۰۱ به دفتر امور شاهد و ایثارگر واحد مراجعه فرمایند

۱-خانواده محترم ایثارگران زیر ۲۵ درصد با در دست داشتن گواهی از بنیاد شهید

۲-ایثارگران زیر ۲۵ درصد با در دست داشتن کارت ایثارگری

۳- بسیجیان محترم که حضور داوطلبانه بیشتر از ۶ ماه در جبهه دارند با در دست داشتن گواهی حضور در جبهه


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات