قابل توجه پژوهشگران، اساتید، دانشجویان، و همکاران محترم

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، دانشجویان، و همکاران محترم ششمین کنفرانس بین المللی منطقه ای تغییر اقلیم در تاریخ ۲۷ و ۲۸ آبان سال ۱۳۹۸ در محل کتابخانه ملی (تهران) برگزار خواهد گردید. لذا جهت ثبت نام به لینک سایت کنفرانس http://rccc.irimo.ir مراجعه فرمایند.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات