اطلاعیه پژوهشیار

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد میرساند جهت ارائه موضوع و پروپوزال بایستی از طریق سایت پژوهشیار به آدرس    https://ris.iau.ac.ir/   اقدام نمایند.

لازم به ذکر است ارائه موضوع و پروپوزال به صورت دستی  امکان پذیر نمی باشد.                                                                                                        باتشکر-   امور پایان نامه   


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات