تصویب رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی ناپیوسته

با توجه به تصویب رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی ناپیوسته،
علاقه مندان به ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی می توانند به سایت مرکز آزمون azmoon.iau.ac.ir مراجعه و ثبت نام نمایند یا در صورت ثبت نام اطلاعات خود را ویرایش نمایند.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات