امضای موافقت نامه همکاری در حوزه ترویج کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی و پارک علم و فناوری استان اردبیل

امضای موافقت نامه همکاری در حوزه ترویج کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی و پارک علم و فناوری استان اردبیل در نشست مشترک آقای دکتر ابراهیم پور رئیس پارک و علم و فناوری استان اردبیل و آقای دکتر نصرتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی موضوعات مختلف در خصوص همکاری های مشترک مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید مطابق تفاهم نامه استانی همکاری سازنده ای در جهت کسب و کار میان این دو مجموعه صورت گیرد. بدین منظور موافقت نامه برگزاری اولین پیش رویداد تیکک (تولد یک کسب و کار) در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی در هفته گرمی به امضاء رسید.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات