قابل توجه دانشجویان عزیز

دانشجویانی که با دکتر نجفی کارآموزی یا پایان نامه در ترم دوم را انتخاب کرده اند حداکثر تا تاریخ ۱۳ تیر ماه،به آموزش(آقای قاسمی)تحویل بدهند


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات