کلاسهای فوق برنامه استاد فرهاد حامدی

کلاسهای فوق برنامه استاد حامدی از تاریخ ۹۸/۰۳/۲۰ لغایت ۹۸/۰۳/۲۳ از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ برگزار میگردد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات